Kostenbesparing

Flexibele doelgerichte ondersteuning
Te allen tijde even snel een beroep kunnen doen op vertrouwde ondersteuning op basis van gewerkte uren en gemaakte kosten. Eenmaal bekend met uw wensen en werkwijze, kan een volgende inzet nog vlotter tot stand worden gebracht.
De ondersteuning start als u het nodig vindt en eindigt als u het niet meer nodig vindt.

Kosten en noodzaak
Het loont meestal om na te gaan of fulltime ondersteuning/vervanging wel écht nodig is.
Een vaste kracht is immers ook niet constant 8 uur productief.
Wellicht kunnen bij vakantie, zwangerschaps- en ouderschapsverlof, de meest urgente taken in een paar uurtjes per dag/week/maand worden uitgevoerd en/of achterstanden worden weggewerkt. Een paar dagen gezamenlijke aanpak bij terugkeer van de vaste kracht, is vaak al voldoende om alles weer op de rit te krijgen als voorheen.

Doordat onproductieve uren worden voorkomen, liggen de kosten voor flexibele inzet (per uur/taak) beduidend lager dan bij inhuur per periode.

Voorbeeldberekening kostenbesparing
Gedurende 3 maanden gerichte ondersteuning van gemiddeld 3 uur per dag à
€ 45,00
(tarief Admesse) -> € 8.775,00
Gedurende 3 maanden fulltime inzet inhuren 8 uur per dag, voor een tarief à
€ 25,00
-> € 13.000,00
Het verschil met gerichte ondersteuning via Admesse -> € 4.225,00

Abonnement
Bij een 2-jarig abonnement vanaf 20 uur ondersteuning per maand, dat is gemiddeld ongeveer 4,5 uur per week, is het uurtarief van Admesse 10% lager.

Bedankje
Met het voorkomen van stress als missie en tevreden opdrachtgevers als doel, ontvangt iedere opdrachtgever na elke 40 uur dienstverlening een bedankje, dat op geheel andere wijze extra ontspanning oplevert.