Voor wie

 • Hebt u (goed) contact met de organisaties binnen uw doelgroep?
 • Heeft uw personeel contact met deze potentiële klanten?
 • Is uw doelgroep bekend met (al) uw product(en)?
 • Is uw doelgroep op de hoogte van alles dat u te bieden hebt?
 • Zo ja, bent u in de gelegenheid hen op ideeën te brengen die aansluiten op uw dienstverlening?
 • Bent u in de gelegenheid duidelijk te maken dat uw diensten de investering waard zijn?
 • Kennen de organisaties in uw omgeving u en uw product?
 • Plukt u al de vruchten van een eventuele samenwerking met deze organisaties?

 Is uw antwoord op één of meer van deze vragen ‘nee’ en zou u daar verandering in willen brengen? Kijk dan bij cognitieve marketing

 • Bent u van mening dat uw personeel beter zou kunnen presteren?
 • Overweegt u een herindeling van personeelsleden en vraagt u zich af of u de juiste persoon voor de juiste plek kiest?
 • Zou u graag zien dat uw personeel zich verder ontwikkelt?
 • Bent u van mening dat de samenwerking binnen uw team(s) beter kan?
 • Hebt u de indruk dat (sommige van) uw medewerkers het niet echt naar hun zin hebben (bijv. door signalering van stress of regelmatige vermoeidheid)?
 • Kent u andere aspecten binnen uw organisatie die (negatieve) invloed hebben op het arbeidsproces?

 Is uw antwoord op één of meer van deze vragen “ja” en wilt u hiermee aan de slag? Kijk dan bij cognitieve personeelsevaluatie

 Optimalisatie & Personalisatie

De bovengenoemde vragen zijn bedoeld als potentiële markers, om een indicatie te geven van wat Admesse Connecting voor u kan betekenen. De toegepaste strategie is gericht op optimalisatie en personalisatie, omdat oog voor detail en een persoonsgerichte aanpak geen luxe zijn, maar essentiële elementen voor het creëren van een zo goed mogelijk marketingplan en/of een effectieve evaluatie van de arbeidssituatie. Elke organisatie is immers uniek en dient dus ook op een passende wijze bekeken en geadviseerd te worden. Gedragswetenschappelijke kennis is hierbij van onschatbare waarde.

Spreekt deze gedachte u aan en streeft ook u naar verbetering? Dan gaan wij graag samen met u na wat Admesse Connecting voor uw organisatie zou kunnen betekenen.