Cognitieve personeelsevaluatie

Met cognitieve personeelsevaluatie kunnen behoeften en eventuele knelpunten in de ontwikkeling, functionering en communicatie binnen een organisatie worden gesignaleerd. Tijdens dit proces wordt o.a. gelet op motivatie, denkwijze, mate van tevredenheid/voldoening en eventueel aanwezige vormen van stress. Dit kan zowel op teamniveau, als op individueel niveau.

Vervolgens wordt, zo nodig, aan de hand van de resultaten naar een passende oplossing gezocht. Zo kan een organisatie al snel, op gemakkelijke wijze, winst behalen op het gebied van werksfeer en efficiëntie.

 Comfortabel & Efficiënt

Na een korte voorbereidingsperiode voor de betreffende medewerker(s), voert Admesse vertrouwelijke gesprekken waarin de situatie wordt geëvalueerd. Vervolgens worden de uitkomsten, uiteraard in overleg met de betrokkenen, op gepaste wijze aan de werkgever voorgelegd.